Hitmen 
ShaunKennedy
LucasRoze
JasonVieno
BrentNewton
DarrylJohnston
ShawnForster
DarcyMeyer
JaredOrgan
RayHarris

Marauders 
KeithArsenault
KevinDuffy
RyanBurgoyne
PatLayton
JohnMitchel
ChrisWatson
MattHitchcock
AlexGagne
TrevorPardy

Moosehead 
JonHoyt
ChrisJones
TomCarney
CameronLynch
StephaneCote
ScottMclean
TylerLynch
NickPrice
SeanHutton

Pylons 
TommySimmons
LukasFraser
PeterFraser
ShaneShanks
FabMenezes
JordanRinehart
AndrewChamberlain
MikeRidley
RyanKnorr

Rage  
DennisBelliveau
IsaacHoekmanSmith
JacobHoakmanSmith
JeffSmith
JeffAaronSmith
JoshSmith
LoganBrewer
RyanMcShefferey